Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online

15 Ngày Luyện Thi Cấp Tốc Môn Ngữ Văn

15 Ngày Luyện Thi Cấp Tốc Môn Ngữ Văn - Nhiều Tác Giả
15 Ngày Luyện Thi Cấp Tốc Môn Ngữ Văn –

15 Ngày Luyện Thi Cấp Tốc Môn Ngữ Văn

Tác Giả:

Thể Loại: Lớp 12, Ngữ Văn

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

15 Ngày Luyện Thi Cấp Tốc Môn Ngữ Văn –

Ngày 1. TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP – HỒ CHÍ MINH

A. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Tác giả

+ Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An > Giàu truyền thống yêu nước.

+ Xuất thân: gia đình nhà nho yêu nước.

+ Học vấn: thủa bé học chữ Hán sau đó học chữ quốc ngữ và tiếng Pháp > Am hiểu văn hóa, văn học phương Đông (Trung Quốc) và văn hóa, văn học phương Tây (Pháp) > hai dòng phương Đông và Phương Tây quyện chảy trong huyết mạch văn chương.

– Vị lãnh tụ vĩ đại đồng thời là nhà văn, nhà thơ lớn với di sản văn học quí giá.2. Sự nghiệp sáng tác

a. Quan điểm sáng tác

+ Văn học là một thứ vũ khí lợi hại phụng sự cách mạng, nhà văn là người chiến sĩ xung phong trên mặt trận văn hoá tư tưởng (“Nay ở trong thơ nên có thép/ Nhà thơ cũng phải biết xung phong, “Văn hoá nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy.”…)

+ Coi trọng tính chân thật và tính dân tộc:

– Tính chân thật: cảm xúc chân thật, phản ánh hiện thực xác thực.

– Tính dân tộc: nội dung hướng vào đời sống cách mạng toàn dân tộc, hình thức ngôn ngữ trong sáng, phát huy “cốt cách dân tộc”, đồng thời đề cao sự sáng tạo.

+ Sáng tác xuất phát từ mục đích, đối tượng tiếp nhận để quyết định nội dung và hình thức tác phẩm. Bác luôn đặt 4 câu hỏi: Viết cho ai (Đối tượng)? Viết đề làm gì (Mục đích)? Viết cái gì (Nộidung)? Viết như thế nào (Hình thức)?

– Tóm lại

+ Quan điểm sáng tác được thực thi, thể hiện nhuần nhuyễn, linh hoạt trong tất cả các tác phẩm của Người.

+ Hệ thống quan điểm nghệ thuật đúng đắn, có giá trị, thể hiện tầm vóc tủ tưởng của một nhà văn lớn.

b. Sự nghiệp văn học và phong cách nghệ thuật

+ Nhận định chung về phong cách nghệ thuật Hồ Chí Minh:

– Độc đáo, đa dạng

– Bắt nguồn từ:

• Truyền thống gia đình, hoàn cảnh sống, quá trình hoạt động cách mạng, chịu ảnh hưởng và chủ động tiếp thu tinh hoa văn hoá thế giới.

• Quan điểm sáng tác.

+ Văn chính luận:

– Cơ sở: khát vọng giải phóng dân tộc khỏi ách nô lệ.

– Mục đích: đấu tranh chính trị, tiến công trực diện kẻ thù, giác ngộ quần chúng, thể hiện những nhiệm vụ cách mạng của dân tộc qua những chặng đường lịch sử.

– Phong cách: ngắn gọn, tư duy sắc sảo, lập luận chặt chẽ, lí lẽ đanh thép, bằng chứng thuyết phục, giàu tính luận chiến và đa dạng về bút pháp.

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online
Logo
Enable registration in settings - general