Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 - Tích Phân Và Ứng Dụng - Lê Hồng Đức, Lê Bích Ngọc
Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng – Lê Hồng Đức,

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng

Tác Giả: Lê Hồng Đức,

Thể Loại: Lớp 12, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bài Tập Tự Luận Và Trắc Nghiệm Giải Tích 12 – Tích Phân Và Ứng Dụng – Lê Hồng Đức,

Tài liệu bao gồm .

Chương 1. Nguyên hàm

Chương 2. Một số phương pháp tìm nguyên hàm

Chương 3. Tích phân

Chương 4. Các phương pháp tính tích phân

Chương 5. Tính tích phân các hàm số thường gặp

Chương 6. Đẳng thức, bất đẳng thức tích phân

Chương 7. Phương trình, bất phương trình tích phân

Chương 8. Sử dụng tích phân tính diện tích hình phẳng

Chương 9. Sử dụng tích phân tính thể tích các vật thể

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online
Logo
Enable registration in settings - general