Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online

Tổng Ôn Tập Kiến Thức Hóa Học Tập 1 Phần Đại Cương Vô Cơ

Tổng Ôn Tập Kiến Thức Hóa Học Tập 1 Phần Đại Cương Vô Cơ - Võ Văn Quân
Tổng Ôn Tập Kiến Thức Hóa Học Tập 1 Phần Đại Cương Vô Cơ –

Tổng Ôn Tập Kiến Thức Hóa Học Tập 1 Phần Đại Cương Vô Cơ

Tác Giả:

Thể Loại: Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Tổng Ôn Tập Kiến Thức Hóa Học Tập 1 Phần Đại Cương Vô Cơ –

Mục lục:

Chương I: Nguyên Tử

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Chương II: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Chương III. Liên kết hóa học

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Chương IV. Phản ứng hóa học – Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Chương V. Nhóm Halogen

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Chương VI. Nhóm Oxi

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Chương VII. Sự điện li

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Chương VIII. Nhóm Nito

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Chương IX. Nhóm Cacbon

A. Kiến thức cơ bản

B. Các dang bài tập

C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan

D. Đáp án

E. Hướng dẫn giải

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online
Logo
Enable registration in settings - general