Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online

Bài Tập Chuyên Đề Đồ Thị Hóa Học

Bài Tập Chuyên Đề Đồ Thị Hóa Học - Nguyễn Công Kiệt
Bài Tập Chuyên Đề Đồ Thị Hóa Học –

Bài Tập Chuyên Đề Đồ Thị Hóa Học

Tác Giả:

Thể Loại: Lớp 12, Hóa Học

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bài Tập Chuyên Đề Đồ Thị Hóa Học –

Các dạng toán chuyên đề đồ thị Hóa học:

+ Dạng 1: CO2 tác dụng với dung dịch chứa Ba(OH)2, Ca(OH)2

+ Dạng 2: CO2 tác dụng với Ca(OH)2 và NaOH

+ Dạng 3: Zn2+ tác dụng OH-

+ Dạng 4: Zn2+ và H+ tác dụng OH-

+ Dạng 5: Al3+ tác dụng OH-

+ Dạng 6: Al3+ và H+ tác dụng với OH-

+ Dạng 7: AlO2- tác dụng H+

+ Dạng 8: Muối cacbonat tác dụng với H+

+ Dạng 9: Điện phân

+ Dạng 10: Kim loại tác dụng với dung dịch muối

+ Dạng 11: Bài toán HNO3

+ Dạng 12: Vài dạng mới xuất hiện

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online
Logo
Enable registration in settings - general