Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online
Lớp 12

ĐỀ 23. ANH (CHỊ) CÓ SUY NGHĨ NHƯ THẾ NÀO KHI CÓ Ý KIẾN CHO RẰNG: ĐIỀU CÒN LẠI ĐỐI VỚI MỖI NHÀ VĂN CHÍNH LÀ CAI GIỌNG NÓI CỦA RIÊNG MÌNH. HÃY PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÁC PHẨM TIÊU BIỂU CỦA XUÂN DIỆU VÀ NGUYỄN BÍNH ĐỂ LÀM SÁNG TỎ ĐIỀU ĐÓ

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 23. ANH (CHỊ) CÓ SUY NGHĨ NHƯ THẾ NÀO KHI ...
Lớp 12

ĐỀ 22. NHÀ PHÊ BÌNH NGƯỜI NGA BEELINXKI VIẾT: “TÁC PHẨM NGHỆ THUẬT SẼ CHẾT NẾU NÓ MIÊU TẢ CUỘC SỐNG CHỈ ĐỂ MIÊU TẢ, NẾU NÓ KHÔNG PHẢI LÀ TIẾNG THÉT KHỔ ĐAU HAY LỜI CA TỤNG HÂN HOAN, NẾU NÓ KHÔNG ĐẶT RA NHỮNG CÂU HỎI HOẶC TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI ĐÓ”. BẰNG HIỂU BIẾT VỀ VĂN HỌC, ANH (CHỊ) HÃY BÌNH LUẬN VÀ LÀM SÁNG TỎ Ý KIẾN TRÊN

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 22. NHÀ PHÊ BÌNH NGƯỜI NGA BEELINXKI VIẾT: ...
Lớp 12

ĐỀ 21. “TÁC PHẨM VĂN HỌC LỚN HẤP DẪN NGƯỜI ĐỌC BỞI CÁCH NHÌN NHẬN MỚI, TÌNH CẢM MỚI, VỀ NHỮNG ĐIỀU, NHỮNG VIỆC AI CŨNG BIẾT CẢ RỒI”. ANH (CHỊ) HÃY BÌNH LUẬN CÂU NÓI TRÊN VÀ PHÂN TÍCH SỨC HẤP DẪN CỦA MỘT VÀI TÁC PHẨM MÀ ANH CHỊ CHO LÀ LỚN

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 21. "TÁC PHẨM VĂN HỌC LỚN HẤP DẪN NGƯỜI ĐỌC ...
Lớp 12

ĐỀ 20. TRONG TÁC PHẨM “TÙY VIÊN THI THOẠI” NHÀ PHE BÌNH VIÊN MAI VIẾT: “LÀ NGƯỜI THÌ KHÔNG NÊN CÓ CÁI TÔI… NHƯNG LÀM THƠ THÌ KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ CÁI TÔI”. ANH (CHỊ) HIỂU Ý KIẾN TRÊN NHƯ THẾ NÀO? HÃY BÌNH LUẬN VÀ LÀM SÁNG TỎ CÁI TÔI CỦA MỘT SỐ NHÀ THƠ TRONG PHONG TRÀO THƠ MỚI LÃNG MẠN VIỆT NAM (1932-1945)

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 20. TRONG TÁC PHẨM "TÙY VIÊN THI THOẠI" NHÀ ...
Lớp 12

ĐỀ 19. BÀN VỀ THƠ, NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGƯỜI NGA BEELINXKI (1811-1848) CHO RẰNG: “THƠ, TRƯỚC HẾT LÀ CUỘC ĐỜI, SAU ĐÓ MỚI LÀ NGHỆ THUẬT”. ANH (CHỊ) HÃY BÌNH LUẬN Ý KIẾN TRÊN

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 19. BÀN VỀ THƠ, NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC NGƯỜI ...
Lớp 12

ĐỀ 18. “THƠ LÀ THƠ, ĐỒNG THỜI LÀ HỌA, LÀ NHẠC, LÀ CHẠM KHẮC THEO MỘT CÁCH RIÊNG”. ANH (CHỊ) HÃY BÌNH LUẬN VÀ LÀM SÁNG TỎ QUAN NIỆM

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 18. "THƠ LÀ THƠ, ĐỒNG THỜI LÀ HỌA, LÀ NHẠC, ...
Lớp 12

ĐỀ 17. HÃY PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN QUAN NIỆM THƠ CỦA XUÂN QUỲNH QUA BÀI “NẾU NGÀY MAI EM KHÔNG LÀM THƠ NỮA”

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 17. HÃY PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN QUAN NIỆM ...
Lớp 12

ĐỀ 16. NHẬN XÉT PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT NGUYỄN TUÂN, ANH ĐỨC VIẾT: “KHÔNG BIẾT CHỪNG NÀO MỚI LẠI CÓ MỘT NHÀ VĂN NHƯ THẾ, MỘT NHÀ VĂN MÀ KHI TA GỌI LÀ MỘT BẬC THẦY CỦA NGÔN TỪ TA KHÔNG HỀ THẤY NGẠI MIỆNG, MỘT NHÀ VĂN ĐỘC ĐÁO VÔ SONG MÀ MỖI DÒNG, MỖI CHỮ TUÔN RA ĐẦU NGỌN BÚT ĐỀU NHƯ CÓ ĐÓNG MỘT DẤU TRIỆN RIÊNG”. QUA VIỆC PHÂN TÍCH ĐẶC SẮC NGHỆ THUẬT TÙY BÚT NGUYỄN TUÂN TRONG “NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ”, HÃY LÀM SÁNG TỎ Ý KIẾN TRÊN

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 16. NHẬN XÉT PHONG CÁCH NGHỆ THUẬT NGUYỄN ...
Lớp 12

ĐỀ 15. TÌNH CẢM NHÂN ĐẠO CỦA HỒ CHÍ MINH QUA TẬP “NGỤC TRUNG NHẬT KÝ”

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 15. TÌNH CẢM NHÂN ĐẠO CỦA HỒ CHÍ MINH QUA ...
Lớp 12

ĐỀ 14. CẢM HỨNG YÊU NƯỚC TRONG THƠ CA VIỆT NAM THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP (1946-1954)

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 14. CẢM HỨNG YÊU NƯỚC TRONG THƠ CA VIỆT NAM ...
Lớp 12

ĐỀ 13. HÌNH ẢNH “NGƯỜI RA ĐI” TRONG CÁC BÀI THƠ ĐÃ HỌC, ĐÃ ĐỌC

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 13. HÌNH ẢNH "NGƯỜI RA ĐI" TRONG CÁC BÀI ...
Lớp 12

ĐỀ 12. BẰNG VIỆC PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA NAM CAO, HÃY LÀM SÁNG TỎ NHẬN ĐỊNH: “CÓ THỂ NÓI, VẤN ĐỀ “ĐÔI MẮT” LÀ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA HIỆN THỰC NAM CAO”

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 12. BẰNG VIỆC PHÂN TÍCH MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA ...
Lớp 12

ĐỀ 11. PHÂN TÍCH NHÂN VẬT KHẢI ĐỊNH TRONG TRUYỆN NGẮN “VI HÀNH” CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 11. PHÂN TÍCH NHÂN VẬT KHẢI ĐỊNH TRONG ...
Lớp 12

ĐỀ 10. QUA THI PHẨM “BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG”, HÃY TÌM HIỂU “THẾ GIỚI KINH BẮC”

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 10. QUA THI PHẨM "BÊN KIA SÔNG ĐUỐNG", HÃY ...
Lớp 12

ĐỀ 9. PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU CỦA HAI TRUYỆN NGẮN “MỘT ĐÁM CƯỚI” (NAM CAO) VÀ “VỢ NHẶT” (KIM LÂN)

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 9. PHÂN TÍCH NHỮNG ĐIỂM GIỐNG VÀ KHÁC NHAU ...
Lớp 12

ĐỀ 8. PHÂN TÍCH TÂM SỰ SÂU KÍN CỦA NGUYỄN DUY QUA BÀI THƠ “ÁNH TRĂNG”

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 8. PHÂN TÍCH TÂM SỰ SÂU KÍN CỦA NGUYỄN DUY ...
Lớp 12

ĐỀ 7. BÌNH LUẬN VỀ NHÂN VẬT CHÍ PHÈO, CÓ NHÀ PHÊ BÌNH CHO RẰNG: CHÍ PHÈO VỪA LÀ MỘT GÃ MẤT TRÍ, VỪA LÀ ĐẦU ÓC SÁNG SỦA NHẤT CỦA LÀNG VŨ ĐẠI. Ý KIẾN CỦA ANH (CHỊ) NHƯ THẾ NÀO? TỪ TRUYỆN NGẮN NÀY CỦA NAM CAO HÃY LÀM SÁNG TỎ Ý KIẾN CỦA MÌNH

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 7. BÌNH LUẬN VỀ NHÂN VẬT CHÍ PHÈO, CÓ NHÀ ...
Lớp 12

ĐỀ 6. SỨC HẤP DẪN TỪ TRUYỆN NGẮN “HAI ĐỨA TRẺ” CỦA THẠCH LAM

Văn - Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Thpt Tập 2 - ĐỀ 6. SỨC HẤP DẪN TỪ TRUYỆN NGẮN "HAI ĐỨA TRẺ" ...
Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online
Logo
Enable registration in settings - general