Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 2

Lớp 5 Tiếng Việt
Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 2
Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 2

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 2

Tác Giả: Nguyễn Minh Thuyết

Danh mục: Tiếng Việt, Lớp 5

LINK DOWNLOAD BÊN DƯỚI:

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH:

Sách Giáo Khoa Tiếng Việt 5 Tập 2 – Nguyễn Minh Thuyết

sách Tiếng Việt 5 tập 2 tiếp tục chương trình của tập 1 gồm những nội dung chính sau:

– Chủ điểm 19-20-21: Việt Nam Tổ Quốc em

– Chủ điểm 22-23-24: Cuộc sống thanh bình

– Chủ điểm 25-26-27: Nhớ nguồn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...