Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5

Địa Lí Lịch Sử Lớp 5
Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5
Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5

Tác Giả: Nguyễn Anh Dũng

Danh mục: Địa Lí, Lịch Sử, Lớp 5

LINK DOWNLOAD BÊN DƯỚI:

DOWNLOAD PDF

Danh sách các chương (Nhấp vào để xem)

GIỚI THIỆU SÁCH:

Sách Giáo Khoa Lịch sử và Địa lí 5 – Nguyễn Anh Dũng

Sách lịch sử và địa lí 5 gồm có 2 phần:

– Phần lịch sử

+Hơn 80 năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

+Bảo vệ chính quyền non trẻ, trường kì kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954)

+Xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước (1945-1975)

– Địa lí:

+Địa lí Việt Nam

+Địa lí Thế Giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...