Sách giáo khoa Giải Tích 12 Nâng Cao

Lớp 12 Toán
Sách giáo khoa Giải Tích 12 Nâng Cao
Sách giáo khoa Giải Tích 12 Nâng Cao

Sách giáo khoa Giải Tích 12 Nâng Cao

Tác Giả: Nhiều Tác Giả

Danh mục: Toán, Lớp 12

LINK DOWNLOAD BÊN DƯỚI:

DOWNLOAD PDF

Danh sách các chương (Nhấp vào để xem)

GIỚI THIỆU SÁCH:

Sách giáo khoa Giải Tích 12 Nâng Cao – Nhiều Tác Giả

Nội dung sách gồm các phần:

– Chương I: Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

– Chương II: Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và logarit

– Chương III: Nguyên hàm, tích phân, ứng dụng

– Chương IV: Số phức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...