Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3

Lớp 3 Tiếng Anh
Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3
Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3

LINK DOWNLOAD BÊN DƯỚI:

DOWNLOAD PDF

GIỚI THIỆU SÁCH:

Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 – Nhiều Tác Giả

Cuốn sách gồm 20 đơn vị bài tập tương ứng với 20 bài học trong sách học sinh.Cuối sách là phần đpá án để học sinh kiểm tra lại những bài đã làm. Mổi đơn vị có các phần :

1.phonics and vocabulary

2.sentence patterns

3.speaking

4.reading

5.writing

Cuốn sách có nhiều tranh minh họa giúp học sinh hình dung ra tình huống giao tiếp đồng thời tạo một không khí sinh động, thoải mái trong quá trình học.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading...