Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online

Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học 10

Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học 10 - Nguyễn Minh Hà
Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học 10 –

Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học 10

Tác Giả:

Thể Loại: Lớp 10, Toán

Vui lòng nhấp vào liên kết bên dưới để tải Ebook.

Giới Thiệu Sách:

Bài Tập Nâng Cao Và Một Số Chuyên Đề Hình Học 10 –

Sách gồm 4 chương:

MỤC LỤC

CHƯƠNG I : VECTƠ

1.1. Vectơ. Các phép toán vecto

1.2. Sự biểu thị vectơ. Phép chiếu vecto

1.3. Tọa độ của vecto trên trục và trên mặt phẳng tọa độ

CHƯƠNG II : TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTO VÀ ỨNG DỤNG

2.1 Giá trị lượng giác của góc

2.2 Tích vô hướng của hai vecto

2.3 Hệ thức lượng trong tam giác

2.4 Hệ thức lượng trong đường tròn

CHƯƠNG III : PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

3.1 Đường thẳng

3.2 Đường tròn

3.3 Elip

3.4 Hypebol

3.5 Parabol

CHƯƠNG IV : CÁC CHUYÊN ĐỀ

4.1 Tích ngoài của hai vec tơ và ứng dụng

4.2 Phương tích của điểm đối với đường tròn. Trục đẳng phương, tâm đẳng phương

4.3 Tiếp tuyến của ba đường cônic

Sách/Ebook Cùng Chủ Đề:

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Sách Giáo Khoa | Sách Giải Bài Tập | SGK Online
Logo
Enable registration in settings - general